3 Ekim Perşembe

Oturum I

10:30 – 12:00 Yangın (Yangın ve Tehlikeli Madde Tehlikesi)

Oturum II

13:00 – 14:30 STK’lar (Sivil Toplum Kuruluşları)

Oturum III

14:45 – 16:15 Lojistik Destek

Oturum IV

16:30 – 18:00 Haberleşme ve Telekomünikasyon Altyapısı