Afet Yönetimi Zirvesi

Afet Yönetimi Zirvesi’nde “Afet Risk Yönetiminin Güçlendirilmesi”, “Afet Yönetimi Eğitimi”, “Afet Risk Yönetimi Planlaması”, “Aktif Müdahale” gibi başlıklar yer alacak. “Bilgi Yönetimi ve Teknoloji”, “Ekosistem Yönetimi ve Dayanıklılık”, “Erken Uyarı Sistemleri”, “Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehditler”, “Afetlerde Medya ve İletişim”, “Afet Lojistiği”, “Sürdürülebilir Tedarik Zinciri”, “Afet Psikolojisi”, “Sivil Savunma Hizmetleri”, “Afetler ve İklim Değişikliği”, “Risk Transferi ve Sigorta”, “Afet Sosyolojisi, Bulaşıcı Hastalıklar, ve Salgınlar”, “Gıda Güvenliği”, “Dirençli Şehirler”, “Afetlerde Uluslararası İşbirliği”, “Afet Sonrası Yeniden Yapılanma”, “Afete Dirençli Kültürel Miras”, “Afetlerin Sürdürülebilir Kalkınmaya Etkileri” konuları yer alacak.